O hudebnách / About music rooms

(Short english version will follow)

Hudebny jsou projektem Silicon Hillu určeným pro muzikanty především ze strahovských kolejí. Pro hudební vyžití jsou na strahovských kolejích alokovány celkem tři místnosti vybavené více či méně kvalitní aparaturou a bicími.

Chcete-li využívat hudeben, musíte mít nejméně základní členství a hudební členství, dohromady to činí 700 Kč za půl roku, což je cena za 3 hodiny v komerční zkušebně.
Druhou, nezbytnou proprietou potom je platná ČVUT karta, pomocí které se dostanete do jednotlivých zkušeben.

V sekci dokumenty najdete pravidla a další informace

Music rooms are project of student club Silicon Hill for musicians primarily from the Strahov dormitory. If you want to play, there are three music rooms with less or more quality musical equipment. You can find drums and guitar/bass/vocal amplifiers in every room there.

There are two conditions you must fullfil to use music rooms. The first is Silcion Hill membership. If you have internet connection on Strahov, you probably have an membership. If not, contact your local registrar/admin for more information (cost of basic membership is 200czk, cost of Music Rooms membership is 500 czk). The second condition is having valid CTU student card, which is used to open doors

Look at the documents sections for more information and rules. If you need some hell, feel free to contact us


Aktuality / News

Všechny hudebny jsou OTEVŘENY.

All music rooms are OPEN.


Kontakty / Contacts

Hudebny / Music rooms

hudebny@sh.cvut.cz

Vedoucí projektu / Project management

Libor Hájek

Vedoucí projektu / Project management deputy

Adam Pospíšil

H3 / Music room block 3

Vojtěch Stehlík

H9 / Music room block 9

Lukáš Pavljuk, Jiří Novotný

H10 / Music room block 10

Tomáš Hron